Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Συνάδελφοι,

   Θεωρούμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για τον προγραμματισμό λειτουργίας του ΠΥΣΠΕ Πειραιά, λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς:
  • Την Παρασκευή, 31-08-2012, θα εξεταστούν από το Συμβούλιο οι ενστάσεις των υποψήφιων συναδέλφων για τις θέσεις υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων.
 Τη Δευτέρα 3-9-2012 από τις 10.00 π.μ. οι υποψήφιοι έχουν κληθεί σε συνέντευξη με την εξής σειρά:
           για την (Π.Ε) 10.00 – 10.30 π.μ.
           για την (Α.Υ) 10.30 – 11.15 π.μ.
           για τα (Π.Θ) 11.15 – 12.30 π.μ.
  • Τη Δευτέρα (3-9-2012) το πρωί στα γραφεία της Δ|ΝΣΗΣ Π.Ε. Πειραιά (Καραολή και Δημητρίου), πρέπει να συμπληρώσουν αναφορά ανάληψης υπηρεσίας, οι συνάδελφοι εκείνοι που έχουν έρθει από άλλα ΠΥΣΠΕ και όσοι έχουν μείνει στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πειραιά.
  • Η επεξεργασία των αιτήσεων όσων υπέβαλαν αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ θα γίνει με αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης  λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση, την εντοπιότητα, τη συνηπηρέτηση, λόγους υγείας ... σύμφωνα, πάντοτε, με την εγκύκλιο του Υπουργείου.
  • Οι δηλώσεις προτίμησης σχολείων των αιτούντων, εντός ΠΥΣΠΕ και των αιτούντων όσων αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά, θα συνεξεταστούν.
  • Βεβαίως, θα προηγηθούν οι τοποθετήσεις των λειτουργικά Υπεράριθμων συναδέλφων και όσων τελούν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πειραιά.
  • Κάποιοι συνάδελφοι, με αίτηση για απόσπαση (εντός- εκτός),οφείλουν  να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Πειραιά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ κάποιοι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ δεν έχουν κάνει ακόμη Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης.
Συνιστούμε άμεσα να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Πειραιά (τηλ. 210-4224919) και να ρυθμίσουν το θέμα τους.

    Τέλος, μια πρώτη εκτίμησή μας,
 Τα λειτουργικά κενά (ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11, ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ05 , ΠΕ07) ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ για τη φετινή σχολική χρονιά στα σχολεία του Πειραιά και προμηνύεται ένας πολύ δύσκολος Σεπτέμβρης για όλους μας.