Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών ΕΩΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012